Kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu KALDOZ

Promocija zdravja na delovnem mestu ni pomembna le za izboljšanje zdravja in počutja zaposlenih, temveč prispeva tudi k boljšim poslovnim rezultatom. Stroški bolezni, poškodb in duševnih težav zaposlenih so visoki, zato jih je smiselno ocenjevati in obvladovati. To v praksi predstavlja precejšen izziv, zato je bil izdelan Kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja na delovnem mestu KALDOZ. KALDOZ je orodje za izračun stroškov bolniških odsotnosti, prezentizma in fluktuacije, pričakovanih prihrankov in nekaterih kazalnikov ekonomske upravičenosti ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu. Pripravljen je bil z namenom enostavne in hitre okvirne ocene višine stroškov, prihrankov in kazalnikov ekonomske upravičenosti, zato so bolj kot natančne vrednosti pomembni velikostni razredi rezultatov.

Navodila za uporabo

Podatke vnesite v vnosna polja v štirih oknih:

  1. Bolniška odsotnost
  2. Prezentizem
  3. Fluktuacija
  4. Naložba v ukrepe promocije zdravja
Po vnosu zahtevanih vhodnih podatkov se vrednosti prihrankov in kazalnikov ekonomske upravičenosti izračunavajo avtomatsko.

Informacije v zvezi z orodjem KALDOZ

Klemen Podjed, info@produktivnost.si, M: 040 662 003

ZZZS1Kalkulator stroškov in donosnosti promocije zdravja KALDOZ je bil izdelan z namenom splošne uporabe v raznovrstnih organizacijah. Avtorji kalkulatorja KALDOZ niso odgovorni za morebitne posledice ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij oziroma aplikacij, povezanih s kalkulatorjem KALDOZ ali Vodnikom v stroške in donosnost promocije zdravja na delovnem mestu. Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje.